nest หมายถึง เถา เที่ยวเก็บรังนก ทำรัง รัง บ่อเกิดแห่งความชั่ว ซ่องโจร

(ถูกค้นหาทั้งหมด 715 ครั้ง)

คำศัพท์ nest แปลว่า เถา เที่ยวเก็บรังนก ทำรัง รัง บ่อเกิดแห่งความชั่ว ซ่องโจร หมายถึง เถา เที่ยวเก็บรังนก ทำรัง รัง บ่อเกิดแห่งความชั่ว ซ่องโจร nest อ่านว่า (เน็ซท)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
nest (เน็ซท)

เถา เที่ยวเก็บรังนก

ทำรัง

รัง

บ่อเกิดแห่งความชั่ว

ซ่องโจร