neem หมายถึง สะเดา

(ถูกค้นหาทั้งหมด 135 ครั้ง)

คำศัพท์ neem แปลว่า สะเดา หมายถึง สะเดา neem อ่านว่า (นีม)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
neem (นีม)

สะเดา