near หมายถึง สนิท ใกล้เข้ามา จวน เข้าไปใกล้

(ถูกค้นหาทั้งหมด 123 ครั้ง)

คำศัพท์ near แปลว่า สนิท ใกล้เข้ามา จวน เข้าไปใกล้ หมายถึง สนิท ใกล้เข้ามา จวน เข้าไปใกล้ near อ่านว่า (เนีย)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
near (เนีย)

สนิท ใกล้เข้ามา

จวน

เข้าไปใกล้