nationality หมายถึง เชื้อชาติ

(ถูกค้นหาทั้งหมด 2796 ครั้ง)

คำศัพท์ nationality แปลว่า เชื้อชาติ หมายถึง เชื้อชาติ nationality อ่านว่า (แนฌแนล-อิทิ)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
nationality (แนฌแนล-อิทิ)

เชื้อชาติ