nard หมายถึง โกฐชฎามังสี

(ถูกค้นหาทั้งหมด 77 ครั้ง)

คำศัพท์ nard แปลว่า โกฐชฎามังสี หมายถึง โกฐชฎามังสี nard อ่านว่า (นาด)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
nard (นาด)

โกฐชฎามังสี