nacre หมายถึง หอยมุก

(ถูกค้นหาทั้งหมด 87 ครั้ง)

คำศัพท์ nacre แปลว่า หอยมุก หมายถึง หอยมุก nacre อ่านว่า (เน-เคอะ)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
nacre (เน-เคอะ)

หอยมุก