nab หมายถึง ฉวยไป

(ถูกค้นหาทั้งหมด 94 ครั้ง)

คำศัพท์ nab แปลว่า ฉวยไป หมายถึง ฉวยไป nab อ่านว่า (แน็บ)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
nab (แน็บ)

ฉวยไป