myth หมายถึง เรื่องโกหก เรื่องนิทานเกี่ยวกับอภินิหารของผู้วิเศษ

(ถูกค้นหาทั้งหมด 116 ครั้ง)

คำศัพท์ myth แปลว่า เรื่องโกหก เรื่องนิทานเกี่ยวกับอภินิหารของผู้วิเศษ หมายถึง เรื่องโกหก เรื่องนิทานเกี่ยวกับอภินิหารของผู้วิเศษ myth อ่านว่า (มิธ)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
myth (มิธ)

เรื่องโกหก เรื่องนิทานเกี่ยวกับอภินิหารของผู้วิเศษ