moth หมายถึง ชีปะขาว แมลงเม่า แมลงกินผ้า ผีเสื้อกลางคืน

(ถูกค้นหาทั้งหมด 95 ครั้ง)

คำศัพท์ moth แปลว่า ชีปะขาว แมลงเม่า แมลงกินผ้า ผีเสื้อกลางคืน หมายถึง ชีปะขาว แมลงเม่า แมลงกินผ้า ผีเสื้อกลางคืน moth อ่านว่า (ม็อธ)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
moth (ม็อธ)

ชีปะขาว แมลงเม่า

แมลงกินผ้า

ผีเสื้อกลางคืน