mop หมายถึง ไม้มีปุยผูกที่ปลายสำหรับซับน้ำ กวาดล้างข้าศึกหลังที่รุกเข้าไป

(ถูกค้นหาทั้งหมด 109 ครั้ง)

คำศัพท์ mop แปลว่า ไม้มีปุยผูกที่ปลายสำหรับซับน้ำ กวาดล้างข้าศึกหลังที่รุกเข้าไป หมายถึง ไม้มีปุยผูกที่ปลายสำหรับซับน้ำ กวาดล้างข้าศึกหลังที่รุกเข้าไป mop อ่านว่า (ม็อพ)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
mop (ม็อพ)

ไม้มีปุยผูกที่ปลายสำหรับซับน้ำ กวาดล้างข้าศึกหลังที่รุกเข้าไป