mom หมายถึง เกี่ยวกับอณู

(ถูกค้นหาทั้งหมด 115 ครั้ง)

คำศัพท์ mom แปลว่า เกี่ยวกับอณู หมายถึง เกี่ยวกับอณู mom อ่านว่า (ม็อม)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
mom (ม็อม)

เกี่ยวกับอณู