molt หมายถึง (งู) ลอกคราบ (นก) เปลี่ยนขน

(ถูกค้นหาทั้งหมด 89 ครั้ง)

คำศัพท์ molt แปลว่า (งู) ลอกคราบ (นก) เปลี่ยนขน หมายถึง (งู) ลอกคราบ (นก) เปลี่ยนขน molt อ่านว่า (โมลท)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
molt (โมลท)

(งู) ลอกคราบ (นก) เปลี่ยนขน