mix หมายถึง ปรุง คบค้า ผสม อาหารที่ผสมกึ่งสำเร็จรูป เข้าไปปนเป

(ถูกค้นหาทั้งหมด 112 ครั้ง)

คำศัพท์ mix แปลว่า ปรุง คบค้า ผสม อาหารที่ผสมกึ่งสำเร็จรูป เข้าไปปนเป หมายถึง ปรุง คบค้า ผสม อาหารที่ผสมกึ่งสำเร็จรูป เข้าไปปนเป mix อ่านว่า (มิคซ)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
mix (มิคซ)

ปรุง คบค้า

ผสม

อาหารที่ผสมกึ่งสำเร็จรูป

เข้าไปปนเป