mild หมายถึง อ่อนโยน ไม่หนาวจัด จืด

(ถูกค้นหาทั้งหมด 95 ครั้ง)

คำศัพท์ mild แปลว่า อ่อนโยน ไม่หนาวจัด จืด หมายถึง อ่อนโยน ไม่หนาวจัด จืด mild อ่านว่า (ไมลด)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
mild (ไมลด)

อ่อนโยน ไม่หนาวจัด

จืด