mica หมายถึง แร่ไมกา

(ถูกค้นหาทั้งหมด 138 ครั้ง)

คำศัพท์ mica แปลว่า แร่ไมกา หมายถึง แร่ไมกา mica อ่านว่า (ไม-คะ)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
mica (ไม-คะ)

แร่ไมกา