mere หมายถึง เท่านั้น

(ถูกค้นหาทั้งหมด 79 ครั้ง)

คำศัพท์ mere แปลว่า เท่านั้น หมายถึง เท่านั้น mere อ่านว่า (เมีย)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
mere (เมีย)

เท่านั้น