men หมายถึง ตัวหมากรุก ตัวเรา สามี บุรุษ คน มนุษย์ ทำใจให้กล้า พลทหาร

(ถูกค้นหาทั้งหมด 88 ครั้ง)

คำศัพท์ men แปลว่า ตัวหมากรุก ตัวเรา สามี บุรุษ คน มนุษย์ ทำใจให้กล้า พลทหาร หมายถึง ตัวหมากรุก ตัวเรา สามี บุรุษ คน มนุษย์ ทำใจให้กล้า พลทหาร men อ่านว่า (เม็น)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
men (เม็น)

ตัวหมากรุก ตัวเรา

สามี

บุรุษ

คน

มนุษย์

ทำใจให้กล้า

พลทหาร