meg หมายถึง ล้าน ohms

(ถูกค้นหาทั้งหมด 151 ครั้ง)

คำศัพท์ meg แปลว่า ล้าน ohms หมายถึง ล้าน ohms meg อ่านว่า

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
meg

ล้าน ohms