mar หมายถึง รอยตำหนิ

(ถูกค้นหาทั้งหมด 113 ครั้ง)

คำศัพท์ mar แปลว่า รอยตำหนิ หมายถึง รอยตำหนิ mar อ่านว่า (มา)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
mar (มา)

รอยตำหนิ