man หมายถึง ตัวหมากรุก ตัวเรา บรรจุคน สามี บุรุษ คน มนุษย์ทำใจให้กล้า

(ถูกค้นหาทั้งหมด 152 ครั้ง)

คำศัพท์ man แปลว่า ตัวหมากรุก ตัวเรา บรรจุคน สามี บุรุษ คน มนุษย์ทำใจให้กล้า หมายถึง ตัวหมากรุก ตัวเรา บรรจุคน สามี บุรุษ คน มนุษย์ทำใจให้กล้า man อ่านว่า (แม็น)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
man (แม็น)

ตัวหมากรุก ตัวเรา

บรรจุคน

สามี

บุรุษ

คน

มนุษย์

ทำใจให้กล้า