mag หมายถึง เครื่องกำเนิดไฟฟ้าจุดหัวเทียนเครื่องยนต์ หนังสือวารสาร

(ถูกค้นหาทั้งหมด 88 ครั้ง)

คำศัพท์ mag แปลว่า เครื่องกำเนิดไฟฟ้าจุดหัวเทียนเครื่องยนต์ หนังสือวารสาร หมายถึง เครื่องกำเนิดไฟฟ้าจุดหัวเทียนเครื่องยนต์ หนังสือวารสาร mag อ่านว่า (แม็ก)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
mag (แม็ก)

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าจุดหัวเทียนเครื่องยนต์ หนังสือวารสาร