lust หมายถึง ปรารถนา ตัณหา

(ถูกค้นหาทั้งหมด 104 ครั้ง)

คำศัพท์ lust แปลว่า ปรารถนา ตัณหา หมายถึง ปรารถนา ตัณหา lust อ่านว่า (ลัซท)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
lust (ลัซท)

ปรารถนา ตัณหา