lung หมายถึง ปอดหนึ่งข้าง ที่ว่างสำหรับหายใจ

(ถูกค้นหาทั้งหมด 106 ครั้ง)

คำศัพท์ lung แปลว่า ปอดหนึ่งข้าง ที่ว่างสำหรับหายใจ หมายถึง ปอดหนึ่งข้าง ที่ว่างสำหรับหายใจ lung อ่านว่า (ลัง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
lung (ลัง)

ปอดหนึ่งข้าง ที่ว่างสำหรับหายใจ