lug หมายถึง ห่วง ใบหู ลาก ไส้เดือนทะเล ห่วงปลายสายไฟฟ้าสำหรับอัดเกลียว

(ถูกค้นหาทั้งหมด 123 ครั้ง)

คำศัพท์ lug แปลว่า ห่วง ใบหู ลาก ไส้เดือนทะเล ห่วงปลายสายไฟฟ้าสำหรับอัดเกลียว หมายถึง ห่วง ใบหู ลาก ไส้เดือนทะเล ห่วงปลายสายไฟฟ้าสำหรับอัดเกลียว lug อ่านว่า (ลัก)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
lug (ลัก)

ห่วง ใบหู

ลาก

ไส้เดือนทะเล

ห่วงปลายสายไฟฟ้าสำหรับอัดเกลียว