luff หมายถึง ส่วนที่กว้างที่สุดของเรือ หันหัวเรือให้ทวนลม

(ถูกค้นหาทั้งหมด 82 ครั้ง)

คำศัพท์ luff แปลว่า ส่วนที่กว้างที่สุดของเรือ หันหัวเรือให้ทวนลม หมายถึง ส่วนที่กว้างที่สุดของเรือ หันหัวเรือให้ทวนลม luff อ่านว่า (ลัฟ)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
luff (ลัฟ)

ส่วนที่กว้างที่สุดของเรือ หันหัวเรือให้ทวนลม