lot หมายถึง วาสนา การจับสลาก โขลง ล็อท

(ถูกค้นหาทั้งหมด 103 ครั้ง)

คำศัพท์ lot แปลว่า วาสนา การจับสลาก โขลง ล็อท หมายถึง วาสนา การจับสลาก โขลง ล็อท lot อ่านว่า (ล็อท)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
Lot (ล็อท)

วาสนา การจับสลาก

โขลง

ล็อท