long หมายถึง นาน ช่วงลำเรือ ยาว ตลอด ความยั่งยืน อยาก

(ถูกค้นหาทั้งหมด 171 ครั้ง)

คำศัพท์ long แปลว่า นาน ช่วงลำเรือ ยาว ตลอด ความยั่งยืน อยาก หมายถึง นาน ช่วงลำเรือ ยาว ตลอด ความยั่งยืน อยาก long อ่านว่า (ล็อง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
long (ล็อง)

นาน ช่วงลำเรือ

ยาว

ตลอด

ความยั่งยืน

อยาก