lob หมายถึง ลูกลอย

(ถูกค้นหาทั้งหมด 84 ครั้ง)

คำศัพท์ lob แปลว่า ลูกลอย หมายถึง ลูกลอย lob อ่านว่า (ล็อบ)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
lob (ล็อบ)

ลูกลอย