loan หมายถึง เงินกู้

(ถูกค้นหาทั้งหมด 560 ครั้ง)

คำศัพท์ loan แปลว่า เงินกู้ หมายถึง เงินกู้ loan อ่านว่า (โลน)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
loan (โลน)

เงินกู้