loaf หมายถึง ก้อน (ขนมปัง) ขี้เกียจ

(ถูกค้นหาทั้งหมด 121 ครั้ง)

คำศัพท์ loaf แปลว่า ก้อน (ขนมปัง) ขี้เกียจ หมายถึง ก้อน (ขนมปัง) ขี้เกียจ loaf อ่านว่า (โลฟ)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
loaf (โลฟ)

ก้อน (ขนมปัง) ขี้เกียจ