lit หมายถึง แง่คิด เปิดไฟ (สี) อ่อน ไม้ขีดไฟ ความวาวในดวงตา ดาราสุกใส

(ถูกค้นหาทั้งหมด 86 ครั้ง)

คำศัพท์ lit แปลว่า แง่คิด เปิดไฟ (สี) อ่อน ไม้ขีดไฟ ความวาวในดวงตา ดาราสุกใส หมายถึง แง่คิด เปิดไฟ (สี) อ่อน ไม้ขีดไฟ ความวาวในดวงตา ดาราสุกใส lit อ่านว่า (ลิท)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
lit (ลิท)

แง่คิด เปิดไฟ

(สี) อ่อน

ไม้ขีดไฟ

ความวาวในดวงตา

ดาราสุกใส