limb หมายถึง แขนขา แขนขา

(ถูกค้นหาทั้งหมด 78 ครั้ง)

คำศัพท์ limb แปลว่า แขนขา แขนขา หมายถึง แขนขา แขนขา limb อ่านว่า (ลิม)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
limb (ลิม)

แขนขา แขนขา