lift หมายถึง ลิฟต์ กำลังยก ทำให้ร่าเริง เงย (หน้า) เลิก (ม่าน) การขน

(ถูกค้นหาทั้งหมด 92 ครั้ง)

คำศัพท์ lift แปลว่า ลิฟต์ กำลังยก ทำให้ร่าเริง เงย (หน้า) เลิก (ม่าน) การขน หมายถึง ลิฟต์ กำลังยก ทำให้ร่าเริง เงย (หน้า) เลิก (ม่าน) การขน lift อ่านว่า (ลิฟท)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
lift (ลิฟท)

ลิฟต์ กำลังยก

ทำให้ร่าเริง

เงย (หน้า)

เลิก (ม่าน)

การขน