lie หมายถึง คำเท็จ นอน พิง วาง ตกอยู่ อยู่ในสิทธิ (คำฟ้อง) ฟังขึ้น

(ถูกค้นหาทั้งหมด 82 ครั้ง)

คำศัพท์ lie แปลว่า คำเท็จ นอน พิง วาง ตกอยู่ อยู่ในสิทธิ (คำฟ้อง) ฟังขึ้น หมายถึง คำเท็จ นอน พิง วาง ตกอยู่ อยู่ในสิทธิ (คำฟ้อง) ฟังขึ้น lie อ่านว่า (ไล)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
lie (ไล)

คำเท็จ นอน

พิง

วาง

ตกอยู่

อยู่ในสิทธิ

(คำฟ้อง) ฟังขึ้น