levy หมายถึง เกณฑ์ เก็บ (ภาษี) การชัก

(ถูกค้นหาทั้งหมด 72 ครั้ง)

คำศัพท์ levy แปลว่า เกณฑ์ เก็บ (ภาษี) การชัก หมายถึง เกณฑ์ เก็บ (ภาษี) การชัก levy อ่านว่า (เลฝ-อิ)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
levy (เลฝ-อิ)

เกณฑ์ เก็บ (ภาษี)

การชัก