les หมายถึง ช่วยเหลือ

(ถูกค้นหาทั้งหมด 120 ครั้ง)

คำศัพท์ les แปลว่า ช่วยเหลือ หมายถึง ช่วยเหลือ les อ่านว่า (เละ)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
les (เละ)

ช่วยเหลือ