lent หมายถึง ให้ยืม ฤดูถือบวชเล็นท

(ถูกค้นหาทั้งหมด 77 ครั้ง)

คำศัพท์ lent แปลว่า ให้ยืม ฤดูถือบวชเล็นท หมายถึง ให้ยืม ฤดูถือบวชเล็นท lent อ่านว่า (เล็นท)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
lent (เล็นท)

ให้ยืม ฤดูถือบวชเล็นท