lens หมายถึง แว่น

(ถูกค้นหาทั้งหมด 75 ครั้ง)

คำศัพท์ lens แปลว่า แว่น หมายถึง แว่น lens อ่านว่า (เล็นส)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
lens (เล็นส)

แว่น