lend หมายถึง ให้ยืม

(ถูกค้นหาทั้งหมด 125 ครั้ง)

คำศัพท์ lend แปลว่า ให้ยืม หมายถึง ให้ยืม lend อ่านว่า (เล็นด)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
lend (เล็นด)

ให้ยืม