left หมายถึง ทางซ้าย จากไป เว้น แล่นออกนอก (ทาง) ผลัด ยังเหลือ ทิ้ง

(ถูกค้นหาทั้งหมด 106 ครั้ง)

คำศัพท์ left แปลว่า ทางซ้าย จากไป เว้น แล่นออกนอก (ทาง) ผลัด ยังเหลือ ทิ้ง หมายถึง ทางซ้าย จากไป เว้น แล่นออกนอก (ทาง) ผลัด ยังเหลือ ทิ้ง left อ่านว่า (เล็ฟท)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
left (เล็ฟท)

ทางซ้าย จากไป

เว้น

แล่นออกนอก (ทาง)

ผลัด

ยังเหลือ

ทิ้ง