lee หมายถึง นายพลลี ด้านอับลม

(ถูกค้นหาทั้งหมด 79 ครั้ง)

คำศัพท์ lee แปลว่า นายพลลี ด้านอับลม หมายถึง นายพลลี ด้านอับลม lee อ่านว่า

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
Lee

นายพลลี ด้านอับลม