led หมายถึง ร้อย ดำเนิน (ชีวิต) ทำตัวอย่าง ขึ้นหน้า ก่อให้เกิด พูดนำ

(ถูกค้นหาทั้งหมด 95 ครั้ง)

คำศัพท์ led แปลว่า ร้อย ดำเนิน (ชีวิต) ทำตัวอย่าง ขึ้นหน้า ก่อให้เกิด พูดนำ หมายถึง ร้อย ดำเนิน (ชีวิต) ทำตัวอย่าง ขึ้นหน้า ก่อให้เกิด พูดนำ led อ่านว่า (เล็ด)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
led (เล็ด)

ร้อย ดำเนิน (ชีวิต)

ทำตัวอย่าง

ขึ้นหน้า

ก่อให้เกิด

พูดนำ