le หมายถึง นอนขี้เกียจ

(ถูกค้นหาทั้งหมด 102 ครั้ง)

คำศัพท์ le แปลว่า นอนขี้เกียจ หมายถึง นอนขี้เกียจ le อ่านว่า (เลอะ)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
le (เลอะ)

นอนขี้เกียจ