lazy หมายถึง นอนขี้เกียจ นอนขี้เกียจ

(ถูกค้นหาทั้งหมด 123 ครั้ง)

คำศัพท์ lazy แปลว่า นอนขี้เกียจ นอนขี้เกียจ หมายถึง นอนขี้เกียจ นอนขี้เกียจ lazy อ่านว่า (เล-สิ)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
lazy (เล-สิ)

นอนขี้เกียจ นอนขี้เกียจ