large หมายถึง ใหญ่ มาก สูง

(ถูกค้นหาทั้งหมด 1363 ครั้ง)

คำศัพท์ large แปลว่า ใหญ่ มาก สูง หมายถึง ใหญ่ มาก สูง large อ่านว่า (ลาจ)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
large (ลาจ)

ใหญ่ มาก

สูง