lap หมายถึง พัน วิ่งรอบ กระพุ้งผ้า หว่าง (เขา) ระยะเกย ห้อมล้อม

(ถูกค้นหาทั้งหมด 90 ครั้ง)

คำศัพท์ lap แปลว่า พัน วิ่งรอบ กระพุ้งผ้า หว่าง (เขา) ระยะเกย ห้อมล้อม หมายถึง พัน วิ่งรอบ กระพุ้งผ้า หว่าง (เขา) ระยะเกย ห้อมล้อม lap อ่านว่า (แล็พ)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
lap (แล็พ)

พัน วิ่งรอบ

กระพุ้งผ้า

หว่าง (เขา)

ระยะเกย

ห้อมล้อม