lady หมายถึง หญิงผู้เป็นใหญ่ คนใช้ชั้นดี เพศหญิง คุณหญิง

(ถูกค้นหาทั้งหมด 84 ครั้ง)

คำศัพท์ lady แปลว่า หญิงผู้เป็นใหญ่ คนใช้ชั้นดี เพศหญิง คุณหญิง หมายถึง หญิงผู้เป็นใหญ่ คนใช้ชั้นดี เพศหญิง คุณหญิง lady อ่านว่า (เล-ดิ)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
lady (เล-ดิ)

หญิงผู้เป็นใหญ่ คนใช้ชั้นดี

เพศหญิง

คุณหญิง