kyat หมายถึง จัต

(ถูกค้นหาทั้งหมด 112 ครั้ง)

คำศัพท์ kyat แปลว่า จัต หมายถึง จัต kyat อ่านว่า (คิออท-)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
kyat (คิออท-)

จัต