kulak หมายถึง ชาวนาผู้เป็นเจ้าของนาของตนเอง

(ถูกค้นหาทั้งหมด 115 ครั้ง)

คำศัพท์ kulak แปลว่า ชาวนาผู้เป็นเจ้าของนาของตนเอง หมายถึง ชาวนาผู้เป็นเจ้าของนาของตนเอง kulak อ่านว่า (คูลัค-)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
kulak (คูลัค-)

ชาวนาผู้เป็นเจ้าของนาของตนเอง