kudos หมายถึง คำยกยอ

(ถูกค้นหาทั้งหมด 108 ครั้ง)

คำศัพท์ kudos แปลว่า คำยกยอ หมายถึง คำยกยอ kudos อ่านว่า (คยู-ด็อซ)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
kudos (คยู-ด็อซ)

คำยกยอ